Y羹kleniyor

PAZARLAMA NEDİR?

Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi, karşılamayı içeren etkinliklerin bütününe pazarlama adı verilir. Günümüz teknolojisi ve rekabet koşullarında ürünümüzün ön plana çıkması için pazarlama faaliyetleri büyük bir önem taşımaktadır. Ancak pazarlama nedir bilinmeden yapılan çalışmalar markamızın piyasa değerini düşürecektir.

Pazarlamanın Özellikleri
Pazarlama, insanların gereksinimlerinin ve isteklerinin doyurulmasına yönelik yapılan bir faaliyettir.
Pazarlama süreci, değişimi kolaylaştırır ve gerçekleşmesini sağlar. Bir ürün hakkında genel geçer olan bir kanının ortadan kalkmasına yardımcı olur.
Pazarlama çeşitli eylemlerden oluşur. Bu eylemelerin neredeyse tamamını yerine getirmeden yapılan pazarlama faaliyetleri, markanın piyasa içerisinde konumunun düşmesine sebep olur.
Pazarlama eylemleri insanlar ve örgütler tarafından yapılır. Aynı zamanda reklam şirketleri veya firmanın departmanı tarafından da ortaya çıkarılabilir.
Pazarlamaya ürünler, hizmetler ve düşünceler konu olurlar. Eğer ürününüz için elle tutulur bir markanız yoksa fikrinizi pazarlamanız gerekebilir.
Pazarlama eylemleri planlanmalı ve denetlenmelidir. Belirli bir süreç olan pazarlama belirli basamaklardan da geçilmesini gerektirir.

Pazarlama faaliyetinin üç unsuru bulunur;
- tüketiciye yönelik tutumunuz sağlam olmalıdır.
- bütünleşmiş pazarlama çalışmaları adı verilen faktörü önemli hale getirin.
- kar getirici bir satış ile sonuçlanır. Eğer iyi bir pazarlama dönemi geçtiyse karlı bir iş dönemi de sizi bekliyor olacaktır.

Pazarlama sürecinin basamakları:
Araştırma:
 Bu süreç pazar ile ilgili fırsat ve benzeri araştırmaların yapıldığı süreçtir. Pazar içerisinde markanızın nerde olduğu ve olması gerektiği araştırılır.
Hedef alma:
 Ürün konumlandırma, hedef kitle ve hitap kesimlerinin belirlendiği süreçtir. Bu süreçte konumlandırma çalışması, ürünün avantajları ve farklarını tüketiciye beğendirilmesi gerçekleştirilir.
Taktik Pazarlama: Ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma aşamalarının bir arada değerlendirildiği süreçtir.
Kontrol etme: 
Bu aşamada ise geri bildirimler ve raporlar değerlendirilir. Elde edilen kar, potansiyel ve değerlendirilebilen potansiyel gibi unsurlar irdelenerek pazarlama stratejileri geliştirilir.SİZİN İÇİN ÖNERİLEN HABERLER